Een bijzonder gebouw

CPO Sciencepark won samen met Atelier van Wengerden een selectieprocedure voor 16 appartementen op deze uitdagende zelfbouwkavel in Amsterdam-Oost. In 2015 begonnen de ontwerp werkzaamheden aan dit sculpturale en functionele gebouw, dat een treffend contrast vormt met andere gebouwen op het Science Park.

Uitdagende kavel
De kavel vormt een uitdaging door een aantal factoren. Ten eerste omdat hij aan een dijk ligt en daarom onderhevig is aan talloze randvoorwaarden van het Waterschap. Daarnaast ligt het gebouw aan een toegangsweg naar de Amsterdamse ringweg met zijn bijbehorende geluidbelasting, en wordt het omgeven door een aantal veel hogere gebouwen, wat gevolgen heeft voor het daglicht. Ten slotte gold de eis dat het gebouw zo duurzaam en energiezuinig mogelijk moest zijn.

Overkragend volume
Om een aantal redenen werd besloten dat een overkragend volume de meest elegante en geschikte oplossing was. Dit werd voornamelijk bepaald door twee uitkragingen die in het bestemmingsplan zijn vastgelegd. Één uitkraging aan de dijkzijde. De dijk is beschermd gebied waarop niet gebouwd mag worden. Een tweede uitkraging aan de straatzijde. Dit geeft een buitenruimte die ruim toegang biedt tot het gebouw. Omdat dit onvermijdelijk zou resulteren in donkere lagere verdiepingen, werden aan beide kanten geleidelijk in omvang toenemende uitkragingen aangebracht.

Vier zijden met vergezichten
Een bezonningsstudie wees uit dat ondanks de omliggende woontorens de zuidzijde van het gebouw veel zonlicht vangt. Om deze reden zijn alle appartementen aan deze zijde van balkons voorzien. De balkons zijn uitzonderlijk diep en hebben grote tussenruimten, zodat er zoveel mogelijk licht de lager gelegen verdiepingen kan bereiken.
De appartementen zelf zijn opgebouwd rond een centrale kern, waarbij de meeste aan drie kanten uitzicht hebben. Doordat de kavel zich op een dijk en in de bocht van een doorgaande weg bevindt, biedt het aan vier zijden vergezichten. Volledig beglaasde hoeken zorgen er voor dat deze kwaliteit optimaal wordt benut.

Helder en samenhangend beeld
De parkeergarage op de begane grond is te bereiken via de zijkant van het gebouw. De enkelvoudige bekleding met metalen roosters zorgt voor een natuurlijk geventileerde garage. Daarnaast is dit gevelmateriaal inbraakwerend, dient het als doorvalbeveiliging, biedt het privacy en beschutting tegen de zon, maar is het dusdanig open dat het uitzicht behouden blijft. Deze combinatie van eigenschappen maakt het mogelijk om het gebouw eenduidig te bekleden waardoor er een helder en samenhangend beeld ontstaat.

Energiegebruik is geoptimaliseerd
Het gebouw wordt niet op het aardgasnetwerk aangesloten. Het energiegebruik is geoptimaliseerd met onder andere zonnepanelen en een groen dak, terwijl het overvloedige daglicht en de ventilatie bevordert.

Benieuwd naar de architect?