De Architect

Atelier van Wengerden is een bureau dat opmerkelijke en originele concepten ontwikkeld door een unieke combinatie van creativiteit, zorgvuldig materiaalgebruik en aandacht voor detail. Atelier van Wengerden heeft met succes talrijke projecten gerealiseerd voor particuliere en commerciële opdrachtgevers in Nederland.

Het bureau wordt geleid door Jacco van Wengerden, die door juist verder dan de begane paden te denken onconventionele oplossingen durft aan te gaan. Het resultaat lijkt vanzelfsprekend maar is tegelijkertijd verrassend met oplossingen die op verschillende niveaus zijn doorgevoerd. Hij is niet geïnteresseerd in oppervlakkig visueel effectbejag. Zijn ontwerpen zijn eenvoudig en helder. De oplossing voor elk project is maatwerk en past binnen de context, waarbij rekening wordt gehouden met alle parameters en omgevingsfactoren.

Van Wengerden is van mening dat de architect een betrokken en geëngageerd partner moet zijn, geen expert op afstand die oplossingen oplegt op grond van een starre filosofie of gangbare trends. Zijn benadering van elk afzonderlijk project is gebaseerd op gedegen research en analytisch ontwerp; oplossingen bedenken voor de locatie, het programma en de materialen, om gebouwen en ruimten te creëren die zowel karakteristiek als effectief zijn.

‘Het moet functioneel en esthetisch zijn en een sfeer creëren waarin mensen graag verkeren. En het moet mensen prikkelen, inspireren of een gevoel van thuis geven.’

vanwengerden.com